Activitats extraescolars 2020

ESCOLA-TALLER D’ARTS I OFICIS DEL PESSEBRISME

Les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves d’Olot i comarca de la Garrotxa.

Durant tot l’any us oferim una llarga llista d’activitats i propostes entorn el muntatge artístic del pessebre.
Coneixerem les escenes bàsiques, els elements a emprar i els personatges populars de l’escenografia pessebrista.
Com els programarem i on els col·locarem.
Farem muntatges vius amb aigua i llum i si procedeix, efectes especials.

DESCARREGAR DOSSIER

DIES I HORARIS A CONVENIR
De dilluns a dijous: de 6 a 8 de la tarda
Divendres: de 5 a 8 de la tarda
Dissabtes: de 10 del matí i fins l’1 del migdia.

EDATS
Fem GRUPS D’EDATS: mínim 3 i màxim 10.
GRUP A: de 6 a 13 anys.
GRUP B: de 13 fins als 16 anys.
GRUP C: des dels 16 anys.

INSCRIPCIONS i PREUS
ESTIU 2020 (juny, juliol i agost): 75€ – participació i materials.
TOT L’ANY 2020 (de gener a desembre): 50€ – quota familiar.

INSCRIPCIONS