Centre d’Art

El Centre d’Art acull el fons patrimonial de l’Agrupació, llegat de la ciutat d’Olot, procedent de les cessions i donacions particulars. Es pot visitar durant tot l’any prèvia reserva de dia i hora. Mostra un centenar treballs artístics dels pessebristes i figuraires de tots els temps, la galeria d’artistes de 1750-2000 i el recull dels darrers treballs dels artistes del moment. Inclou la visita a l’Escola-Taller per conèixer les tècniques emprades en les construccions dels pessebres.

La conservació del pessebrisme

Els llegats artístics han sobreviscut gràcies a gent, particulars i entitats, que els han preservat i han cregut en la necessitat de deixar una mostra de la seva realització per a les generacions futures. Els Museus i les col·leccions en mans de particulars i d’entitats en són una mostra.

Pel que fa al pessebrisme, en un país normalitzat i europeu, caldria que fos el mateix, però aquesta feina de conservació està en mans privades i d’entitats, les institucions no hi participen. En els models museístics del país, no existeix l’art pessebrista, siguin diorames o figures.

Per les institucions públiques, el pessebrisme és un art menor, sense rellevància artística.  Així doncs no trobareu, fins avui (2015), cap museu pessebrista.

Durant un temps el pessebrisme ha estat la ventafocs de l’art, els pobrets i alegrets de la cultura. Fa uns anys, des del 2012, aquest tarannà sembla que ha canviat.

El museu d’Olot

A mitjans del segle passat, Josep M. Torrent regidor de l’Ajuntament d’Olot, va proposar l’obertura d’una sala de l’edifici de l’Hospici, seu del Museu d’Olot, dedicada a exposar els premis pessebristes de cada any. Aquest espai pessebrístic va existir des de 1955 fins al 1969, i va acollir una quarantena d’obres de diversos artistes.

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot varen aprovar el projecte de restauració i renovació del taulat de l’edifici i de varies de les seves plantes i sales.

Durant la restauració de l’edifici les runes de les obres varen caure damunt la sala-museu del pessebre i una gran quantitat de diorames varen quedar destruïts. Alguns dels artistes varen retirar les seves obres abans de la destrucció, però no avisaren a la resta.

Així doncs es van destruir treballs artístics que avui ja no podem contemplar doncs pertanyen a artistes que ja son morts. Dels diorames sepultats durant les obres, 5 foren reconstruïts.

Davant aquesta situació, la salvaguarda del patrimoni pessebrístic ha d’anar a càrrec de les entitats privades.

Les entitats privades

L’any 1992, en el marc del projecte de la Mostra Internacional de Pessebrisme a Olot,  es va plantejar l’obertura o adequació d’una nau industrial a on instal·lar les millors obres pessebristes de tots els temps però els dirigents de l’Agrupació de Pessebristes d’Olot varen rebutjar la proposta.

Transcorreguts els anys, la Junta Directiva de l’Agrupació del 2007 en el seu programa d’actuació va recuperar el projecte del 1992.  No obtingué el recolzament de l’administració. Va donar curs al projecte de forma individual i va obrir el Centre d’Art, a la Ronda Fluvià on va rebre les primeres cessions i donacions.

Es va obrir el fons patrimonial i d’art de l’entitat.  Les obres recollides es consideren llegat de ciutat i no són propietat de ningú.  Ni l’Agrupació, ni cap Institució podrà decidir la seva destrucció, ni venda, ni trasllat, en tot cas tindran que ser retornades a la família de l’artista, que decidirà.

La crisi econòmica va fer impossible fer front a les despeses de la Instal·lació. El Centre d’Art va deixar el local de la Ronda Fluvià i es va traslladar, el 2012, als paratges de la Font Moixina.