Socis de l’Agrupació Pessebrista d’Olot i la Garrotxa

QUOTES ANUALS DELS ASSOCIATS, AMICS, PATROCINADORS I ESPONSORS

SOCIS DE L’AGRUPACIÓIMPORTS
Associat particular individual30,00 €
No associat, per assistència a l’escola. (amb increment de la matrícula)30,00 €
Associat familiar (persones físiques)50,00 €
Soci especial AMIC DEL PESSEBRISME / SUPORT AL MANTENIMENT DEL CENTRE D’ART100,00 € *
Particular, professional i empreses300,00 € *
* Per cobrar en 4 vegades si s’escau.
GRUP DE JOVESIMPORTS
Els joves, en edat escolar i sense ingressos, amb suficients dots artístics, podran participar als cursets i tallers de l’Agrupació, sense pagament de la matrícula ni la quota.SENSE COST
No obstant per cumplir les Llei Associatives els pares o tutors es faran socis familiars de l’entitat.50,00 €
COL·LABORACIONS ESPECIALSIMPORTS
ELS PADRINATGES de l’Escola d’Arts i Oficis del Pessebrisme.600,00 € *
ELS PADRINATGES de la Galeria d’Artistes 1725-2000 Centre d’Art per la salvaguarda del patrimoni pessebrìstic.600,00 € *
PATROCINIS (A convenir un any per l’altre)
GENERAL a les activitats de l’Entitat (de gener a desembre)
Acció social amb les actes anuals.
El logo del Patrocinador figurarà en totes les promocions de l’any; a la vegada disposarà d’avantatges pel que fa al muntatge d’exposicions, en concepte de promoció d’imatge empresarial a indrets predeterminats.
2.000,00 € *
ESPONSORS
Esponsor a compartir amb altres firmes750,00 € *
Esponsor únic1.500,00 € *
Actes concrets: EDICIONS DE L’ESCOLA · EDICIONS DEL CENTRE D’ART · EDICIONS DE LES ACTIVITATS DE NADAL · PREMIS I RECONEIXEMENTS · MUNTATGES ESPECIALS COMMEMORATIUS
* Per cobrar en 4 vegades si s’escau.

INFORMACIÓ FISCAL

Des de l’AGRUPACIO DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA treballem per la salvaguarda del patrimoni pessebrista des de 1750 i fins als nostres dies. Entorn del fet artístic existeix un ampli ventall de fets històrics, participació de persones, grups i entitats, els tallers d’estatuària i els seus artistes i professionals…, fets que ens obliguen a fer un extens estudi i a publicar treballs d’investigació.

Les DONACIONS I APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES que rebem doten aquests treballs d’estudi i investigació pessebrista a Olot i la Garrotxa i la seva publicació i divulgació.

Les modificacions de la LLEI DE MECENATGE us permetran gaudir d’una major deducció fiscal per a l’exercici 2015, tal com us informem:

DONATIUS I APORTACIONS fetes per persones físiques 
Augmenta el tipus de deducció. Serà del 30% enlloc del 25% actual. Per al 2015 el tipus de deducció serà del 27’5%

Pel que fa a MICROMECENATGE 
Els primers 150 euros del conjunt de donatius fets per cada persona física tindrà una deducció del 75%. Per al 2015 el tipus serà del 50% del donatiu.

Fidelització de les DONACIONS I APORTACIONS
Les persones físiques poden aplicar sobre l’excés dels primers 150 euros una deducció del 35% (en lloc del 30% general), sempre que hagin efectuat DONATIUS I APORTACIONS a la mateixa en- titat per una quantitat igual o superior durant 3 exercicis. Pel 2015 aquest percentatge serà del 32’5%.

CATALUNYA. TRAM AUTONÒMIC DE LA DECLARACIO DE RENDA
S’aplicarà una deducció del 15% de les quantitats donades, amb un límit màxim del 10% de la quo- ta íntegra autonòmica, a favor de la nostra Agrupació, entitat que te com a finalitat el foment de la llengua catalana, tot figurant en el cens realitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

L’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA figura en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

ALTA ASSOCIAT, DONACIONS I APORTACIONS A L’ENTITAT

NOM I COGNOMS

NOM FAMILIAR

FIRMA COMERCIAL

ADREÇA, POBLACIÓ I CODI POSTAL

TELÈFON FIXE

TELÈFON MÒBIL

E-MAIL

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

SELECCIONEU LA QUOTA ESCOLLIDA:

PARTICULARFAMILIARAMICS DEL PESSEBRISMESUPORTJOVESPADRINATGE

COMENTARIS

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot adreçar-se per escrit a AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA Passeig d’en Blai, 52, 4t. – 17800 OLOT.

He llegit i accepto les condicions de privacitat.

DELEGACIÓ DEL VOT

NOM DEL SOCI/A

NÚMERO SOCI/A

DNI / NIF / NIE / CIF

E-MAIL

DELEGACIÓ DEL VOT A FAVOR DE

COMENTARIS

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot adreçar-se per escrit a AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA Passeig d’en Blai, 52, 4t. – 17800 OLOT.

He llegit i accepto les condicions de privacitat.

AVANTATGES ALS SOCIS

Els socis, patrocinadors i esponsors de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa col·laboreu a promoure, salvaguardar i divulgar el fet pessebristes, nascut a la ciutat d’olot a mitjans del segle XVIII.

En agraïment us volem oferir anualment un enfilall d’avantatges, aprovades per l’assamblea de socis de l’entitat. en un any, has recuperat la quota.

  • Descomptes en les publicacions i activitats anuals de l’entitat.
  • Assistència gratuïta als cursos i tallers de l’escola per als socis familiars.
  • Sorteig mensual, al soci, premi once dia 25 de cada mes.
  • Desplaçament gratuït a la trobada anual de pessebristes.
  • Als patrocinadors i esponsors, els oferim la possibilitat del muntatge d’exposicions de pessebres, diorames i figures als llocs a on escolleixin, en concepte de promoció de marca.
  • Avantatges fiscals a les persones físiques en les seves aportacions.
  • Descomptes especials als productes de la botiga.
  • Descomptes especials als tiquets assistència a festes i àpats.

DESCARREGAR GUANYADORS SORTEIG 2013-2019