Informació fiscal

Des de l’AGRUPACIO DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA treballem per la salvaguarda del patrimoni pessebrista des de 1750 i fins als nostres dies. Entorn del fet artístic existeix un ampli ventall de fets històrics, participació de persones, grups i entitats, els tallers d’estatuària i els seus artistes i professionals…, fets que ens obliguen a fer un extens estudi i a publicar treballs d’investigació.

Les DONACIONS I APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES que rebem doten aquests treballs d’estudi i investigació pessebrista a Olot i la Garrotxa i la seva publicació i divulgació.

Les modificacions de la LLEI DE MECENATGE us permetran gaudir d’una major deducció fiscal per a l’exercici 2015, tal com us informem:

DONATIUS I APORTACIONS fetes per persones físiques 
Augmenta el tipus de deducció. Serà del 30% enlloc del 25% actual. Per al 2015 el tipus de deducció serà del 27’5%

Pel que fa a MICROMECENATGE 
Els primers 150 euros del conjunt de donatius fets per cada persona física tindrà una deducció del 75%. Per al 2015 el tipus serà del 50% del donatiu.

Fidelització de les DONACIONS I APORTACIONS
Les persones físiques poden aplicar sobre l’excés dels primers 150 euros una deducció del 35% (en lloc del 30% general), sempre que hagin efectuat DONATIUS I APORTACIONS a la mateixa en- titat per una quantitat igual o superior durant 3 exercicis. Pel 2015 aquest percentatge serà del 32’5%.

CATALUNYA. TRAM AUTONÒMIC DE LA DECLARACIO DE RENDA
S’aplicarà una deducció del 15% de les quantitats donades, amb un límit màxim del 10% de la quo- ta íntegra autonòmica, a favor de la nostra Agrupació, entitat que te com a finalitat el foment de la llengua catalana, tot figurant en el cens realitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

L’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA figura en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana