Socis de l’Agrupació Pessebrista d’Olot i la Garrotxa

QUOTES DELS ASSOCIATS I PROMOTORS DEL CENTRE D’ART

SOCIS DE L’AGRUPACIÓ IMPORTS
Associat particular individual 30,00 €
No associat, per assistència a l’escola. (amb increment de la matrícula) 30,00 €
Associat familiar (persones físiques) 50,00 €
Soci especial AMIC DEL PESSEBRISME / SUPORT AL MANTENIMENT DEL CENTRE D’ART 100,00 € *
Particular, professional i empreses 300,00 € *
* Per cobrar en 4 vegades si s’escau.
GRUP DE JOVES IMPORTS
Els joves, en edat escolar i sense ingressos, amb suficients dots artístics, podran participar als cursets i tallers de l’Agrupació, sense pagament de la matrícula ni la quota. SENSE COST
No obstant per cumplir les Llei Associatives els pares o tutors es faran socis familiars de l’entitat. 50,00 €
COL·LABORACIONS ESPECIALS IMPORTS
Pel PADRINATGE de l’Escola d’Arts i Oficis del Pessebrisme. 600,00 € *
Pel PADRINATGE Galeria d’Artistes 1725-2000 Centre d’Art (X) per la salvaguarda del patrimoni pessebrìstic. 600,00 € *
* Per cobrar en 4 vegades si s’escau.

INFORMACIÓ FISCAL

Des de l’AGRUPACIO DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA treballem per la salvaguarda del patrimoni pessebrista des de 1750 i fins als nostres dies. Entorn del fet artístic existeix un ampli ventall de fets històrics, participació de persones, grups i entitats, els tallers d’estatuària i els seus artistes i professionals…, fets que ens obliguen a fer un extens estudi i a publicar treballs d’investigació.

Les DONACIONS I APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES que rebem doten aquests treballs d’estudi i investigació pessebrista a Olot i la Garrotxa i la seva publicació i divulgació.

Les modificacions de la LLEI DE MECENATGE us permetran gaudir d’una major deducció fiscal per a l’exercici 2015, tal com us informem:

DONATIUS I APORTACIONS fetes per persones físiques 
Augmenta el tipus de deducció. Serà del 30% enlloc del 25% actual. Per al 2015 el tipus de deducció serà del 27’5%

Pel que fa a MICROMECENATGE 
Els primers 150 euros del conjunt de donatius fets per cada persona física tindrà una deducció del 75%. Per al 2015 el tipus serà del 50% del donatiu.

Fidelització de les DONACIONS I APORTACIONS
Les persones físiques poden aplicar sobre l’excés dels primers 150 euros una deducció del 35% (en lloc del 30% general), sempre que hagin efectuat DONATIUS I APORTACIONS a la mateixa en- titat per una quantitat igual o superior durant 3 exercicis. Pel 2015 aquest percentatge serà del 32’5%.

CATALUNYA. TRAM AUTONÒMIC DE LA DECLARACIO DE RENDA
S’aplicarà una deducció del 15% de les quantitats donades, amb un límit màxim del 10% de la quo- ta íntegra autonòmica, a favor de la nostra Agrupació, entitat que te com a finalitat el foment de la llengua catalana, tot figurant en el cens realitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

L’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA figura en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

ALTA ASSOCIAT, DONACIONS I APORTACIONS A L’ENTITAT

NOM I COGNOMS

NOM FAMILIAR

FIRMA COMERCIAL

ADREÇA, POBLACIÓ I CODI POSTAL

TELÈFON FIXE

TELÈFON MÒBIL

E-MAIL

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

SELECCIONEU LA QUOTA ESCOLLIDA:

 PARTICULAR FAMILIAR AMICS DEL PESSEBRISME SUPORT JOVES PADRINATGE

COMENTARIS

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot adreçar-se per escrit a AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA Passeig d’en Blai, 52, 4t. – 17800 OLOT.

He llegit i accepto les condicions de privacitat.

DELEGACIÓ DEL VOT

NOM DEL SOCI/A

NÚMERO SOCI/A

DNI / NIF / NIE / CIF

E-MAIL

DELEGACIÓ DEL VOT A FAVOR DE

COMENTARIS

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot adreçar-se per escrit a AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA Passeig d’en Blai, 52, 4t. – 17800 OLOT.

He llegit i accepto les condicions de privacitat.